چگونه می توان با سرمایه گذاری شهروند ترکیه شد؟

چگونه می توان با سرمایه گذاری شهروند ترکیه شد؟

چگونه شهروند ترکیه شویم؟ یکی از متداول ترین سؤال برای اتباع خارجی علاقه مند به شهروندی ترکیه می باشد. دولت ترکیه با اعمال تغییراتی در قانون شماره 5901 حق شهروندی ترکیه برای کاهش مبلغ سرمایه گذاری در پایان سال 2018، به هزاران سرمایه گذار و اتباع خارجی حق شهروندی ترکیه را اعطا کرد؛ که سبب افزایش محبوبیت اخذ شهروندی ترکیه در سال 2019 شد.

به عنوان یک اقتصاد پر رونق در حال توسعه با رشد سالانه بیش از 5 درصد و با جمعیت 82 میلیون نفری خود، اعطای حق شهروندی ترکیه اروه دهنده فرصت شغلی فوق العاده ای می باشد. آب و هوای مناسب، غذاهای معروف، موسسات آموزشی با کیفیت بالا و فرصت های تفریحی، بسیاری از افراد خارجی را از طریق سرمایه گذاری برای اخذ حق شهروندی جذب می نمابد.

روش های مختلفی برای اخذ حق شهروندی از طریق سرمایه گذاری وجود دارد.

مطابق قانون اعطای حق شهروندی کشور ترکیه، اتباع خارجی می توانند شهروندی ترکیه را از طریق موارد زیر دریافت نمایند:

  • خرید املاک به مبلغ حداقل 250.000 دلار یا معادل ارز خارجی آن (تأیید شده توسط وزارت امور راه و شهرسازی)
  • انجام سرمایه گذاری دارایی ثابت به مبلغ حداقل 500.000 دلار یا معادل ارز خارجی آن (تأیید شده توسط وزارت صنعت و فناوری)
  • استخدام حداقل پنجاه نفر کارمند (تأیید شده توسط وزارت تامین اجتماعی)
  • سرمایه گذاری به مبلغ حداقل به مبلغ 500.000 دلار یا معادل ارز خارجی آن و تعهد به نگه داری مبلغ سپرده به مدت سه سال (تایید شده توسط آئین نامه تنظیم و نظارت بانکی)
  • خرید اسناد بدهی عمومی حداقل به مبلغ 500.000 دلار یا معادل ارز خارجی آن و تعهد به نگهداری این اسناد به مدت سه سال (تأیید شده توسط وزارت خزانه داری و دارایی)
  • خرید سهم مشارکت در صندوق سرمایه گذاری در املاک یا مشارکت در صندوق ریسک سرمایه گذاری به مبلغ حداقل 500.000 دلار یا معادل ارز خارجی آن و تعهد به نگهداری به مدت سه سال (تایید شده توسط هیئت مدیره بازار سرمایه)
27 می 2020 / by / in
Comments

Comments are closed here.

WeChat